Privacy & Cookies

De Stichting Allureparken.nl (hierna te noemen Stichting) hecht grote waarde aan uw persoonlijke informatie. De Stichting begrijpt dat de gebruiker grote waarde hecht aan zijn persoonlijke informatie en de Stichting gaat daarom ook met grote zorg met deze informatie om. Deze informatie verkrijgt de Stichting door het gebruik van de website HeuvelrugVIP.nl. Wanneer u deze gebruikt stemt u ermee in dat de Stichting informatie over u verzamelt en gebruikt. Een gebruiker mag te allen tijde vragen aan de Stichting om de informatie, die opgeslagen is tijdens het scannen van de kaart niet te gebruiken voor promotionele of commerciële doeleinden. De Stichting heeft het recht om op ieder moment deze voorwaarden omtrent het data- en privacybeleid aan te passen, in lijn met de bestaande wetten omtrent privacy en persoonlijke gegevens. Deze voorwaarden gelden direct nadat deze zijn geplaatst op de website. Met het gebruik van de website en/of onze diensten stemt de gebruiker ermee in dat de Stichting op ieder moment het databeleid kan aanpassen. In het raamwerk van onze activiteiten, zal de Stichting de volgende informatie opslaan via de website en applicaties: (1) Persoonlijke gegevens van de gebruiker: Eventuele bedrijfsnaam, voor- en achternaam, geslacht, adres, geboortedatum en email-adres; (2) Technische informatie: IP-adres, specifieke browser, het operating system, de locatie en alle andere informatie die gebruikt kan worden voor onderzoek, statistieken of andere doeleinden. Door gebruik te maken van deze website, stemt de gebruiker ermee in dat de Stichting de bovengenoemde data mag gebruiken voor haar klanten en partners. Klanten die hun profiel updaten zullen dit direct in de bestaande database doen en wij zullen deze updates doorspelen aan onze klanten. De Stichting zal de persoonsgebonden informatie alleen gebruiken voor professionele doeleinden en de data zullen worden opgeslagen op een versleutelde basis.